BELEK (Antalya)

Genel Bilgiler:
Belek'teki çalışma bölgemiz, Antalya İli Serik ve Manavgat İlçeleri sınırları içerisinde, batıda Aksu Nehri ile doğuda Sarısu arasında kalan yaklaşık 30 km'lik kumsal alanını kapsıyor. Orman, nehir, çay, acısu, tarım alanları, kışın sulak alan özelliği gösteren alanlar ve kıyı kumulları gibi farklı özellikler gösteren habitatlar içeren bölge, bu nedenle flora ve fauna elemanları açısından son derece zengin. Yaklaşık 29,5 km uzunluktaki deniz kaplumbağaları yuvalama kumsalının önemli bir bölümünde turizm tesisleri, ikinci konutlar ve çardaklar bulunuyor. Ancak, henüz yapılaşmanın başlamadığı sahil bölgeleri de var.

Bölgenin Deniz Kaplumbağaları Açısından Önemi:
30 km'lik Belek kumsalı Türkiye'nin en büyük, Akdeniz'in ise bilinen 2. en büyük yuvalama alanı olması sebebiyle çok önemli bir yere sahip. Bölgenin, birinci dereceden turizm bölgesi ve ikincil konut bölgesi olması, deniz kaplumbağaları açısından çok büyük sorunları beraberinde getiriyor. EKAD, bölgedeki deniz kaplumbağaları populasyonlarının daha fazla azalmaması için turizm - yerel halk - doğa koruma işbirliğinin gelişebilmesi konusunda elinden geleni yapıyor. 8 yıllık bir süreçten sonra gelinen nokta, bilim çevrelerinin de yadsıyamayacağı kadar olumlu. "Deniz Kaplumbağası Yuvalamaları Açısından Birinci Derecede Önemli Alan" statüsü taşıyan Belek'de yürüttüğümüz çalışmalar, ülkemizin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmelerin getirdiği sorumlulukların yerine getirilmesini de sağlıyor.

Bölgedeki Çalışmalarımız

Alan Çalışmaları:
Bölgedeki alan çalışmaları, ortalama 30 kişiden oluşan ekiple; ergin bireylerin kumsala çıkışları ile yavru çıkış dönemleri dikkate alınarak, Mayıs-Eylül ayları arasında yürütülüyor. Bu dönemlerdeki gündüz çalışmalarımızda veri toplama işlemi 06°°-12°° saatleri arasında, gece çalışmaları da 21°°-05°° saatleri arasında, her bir alt bölgede 2-3 kişilik ekiplerce gerçekleştiriliyor.

Gündüz çalışmaları sırasında tüm yuvaların birebir kayıtlarını alıyor, tespit ettiğimiz yuvaları üzerinde tarih ve numara bulunan çubuklarla işaretliyor, yuvayı tespit edemediğimiz durumlarda "yuvasız ya da yuva olma olasılığı bulunan ergin izi" kayıtları alıyor ve tüm bunları daha sonraki predasyonlar ve yavru çıkışı zamanlarında günlük olarak kontrol ediyoruz. Alan çalışmalarında saptadığımız tüm yuvaları ve bu yuvalardaki her türlü gelişmeyi, bölge ofisindeki ölçekli haritalar üzerine işaretleyerek takip ediyor ve bilgisayarlar aracılığıyla veri tabanımıza giriyoruz.

Turizm tesisleri önündeki ve doğal predasyona açık alanlardaki yuvaları zarar görmemeleri için kafesliyor, kafeslerin bulunduğu tesislerin güvenlik sorumlularını bu konuda bilgilendiriyor ve yavru çıkış dönemine kadar güvenlik altında tutmalarını sağlıyoruz.

Yavru çıkış zamanında, yavruların kum üzerinde bıraktıkları izlerden yararlanarak hangi yuvalardan yavru çıkışı olduğu, yavru çıkışlarının hangi günde gerçekleştiği, yuvaların ağzında kalan (ölü ve canlı) yavru sayıları, yuvadan çıkan, denize ulaşan ve ulaşamayan yavru sayıları gibi verileri topluyor ve denize ulaşamayan yavruların ölüm nedenlerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.

Yavru çıkışlarının tamamlanmasından belli bir süre sonra, yuvalardaki yavru başarısını belirlemek amacıyla kontrol açışları gerçekleştiriyor ve buradan elde ettiğimiz verileri, yavru izlerinin kullanılmasıyla elde ettiğimiz daha önceki verilerle karşılaştırıyoruz.

Eğitim Çalışmaları:
Belek Merkez Bilgilendirme Noktası
Otel Personel Seminerleri
Turist Bilgilendirme Çalışmaları
Kumsal Sohbetleri
Bölge Yerel Yönetimlerine Deniz Kaplumbağaları Eğitim Seminerleri
Esnaf Bilgilendirme Çalışmaları
Bölge Okullarında Eğitim Seminerleri ve Etkinlikleri

Belek Bölgesi Gönüllü Programı ayrıntıları için tıklayınız...

Copyright 2007 EKAD© Her Hakkı Saklıdır.